Bezplatné připojení vaší nemovitosti na vysokorychlostní internetovou síť

Investoři (CETIN, Vodafone) realizují výstavbu sítí v jednotlivých oblastech podle zájmu majitelů nemovitostí. O realizaci výstavby rozhodujete tak právě vy počtem udělených souhlasů jednotlivých majitelů v dané oblasti.

Souhlasem a zaslaným kontaktem, pouze vyjádříte svůj zájem s napojením se na optickou síť, ale nezavazujete se k její realizaci. V případě, že se investor rozhodne realizovat výstavbu ve Vaší oblasti, bude Vás kontaktovat technik investora, který s Vámi projedná možnosti instalace vnitřních rozvodů ve Vašem domě.

České stavební právo je velmi komplikované a průměrně je potřeba získat kolem 70 různých dokumentů a povolení, což proces výstavby neúměrně prodlužuje až na 500 dní. Jednou z podmínek výstavby je revitalizace chodníků, z čehož plyne zákonné omezení následných výkopů po dobu 5 let. Z výše uvedených důvodů může být budoucí napojení na síť komplikované a trvat i několik let.

Vyjádřeným souhlasem k napojení tak zvýšíte hodnotu Vaší nemovitosti na realitním trhu, nebo zajistíte nejen sobě, ale i Vašim dětem, vnoučatům a pravnoučatům jednoduchou instalaci chytré domácnosti. 

Jaká je obvyklá dokumentace?

  • Souhlas s umístěním komunikačního zařízení
  • Fotodokumentace prostupu kabelu do nemovitosti

Jak nám můžete pomoci s urychlením výstavby?

Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na níže uvedených kontaktech, abychom v krátkém čase pro Vás zajistili účast na této realizaci.

akvizice

Jaké jsou kroky?

  1. Veškerou podporu majitelům zajišťujeme zcela zdarma na náklady investora. Základními kroky je pro nás v první řadě informovat o možnosti připojení jednotlivé majitele.
  2. Následuje osobní jednání dokumentující místo připojení. Současně předkládáme majitelům smluvní dokumentaci a personalizujeme ji k jejímu podpisu.
  3. V případě souhlasu ze strany majitele nemovitosti kompletujeme dokumentaci a předáváme k podpisu.
  4. Veškeré informace následně reportujeme investorovi, který po zajištění odpovídajícího počtu souhlasů zahajuje následné realizační kroky.

Zhodnoťte svou nemovitost instalací optické sítě!

Projekty

Zrychlujeme česko

Vodafone Gigabit internet

Připojení k internetové síti

Updated on 2024-02-02T17:45:55+01:00, by adela.homutova@gmail.com.